Úradná tabuľa

Prenájom voľného optického vlákna – zverejňovanie oznámenia
Prenájom voľného optického vlákna – zverejňovanie oznámenia
Zverejňovanie ponúk prevodu vlastníctva poľnohosp. pozemku
 Zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pre účely zákona č. 140/2014...
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Prenájom voľného optického vlákna – zverejňovanie oznámenia

Pridané: 30.03.2015

Prenájom voľného optického vlákna – zverejňovanie oznámenia

Záznamy zo zasadnutí MZ v Hurbanove

Pridané: 30.03.2015

 Dátum Zasadnutie  Video  01. 12. 2014  1. zasadnutie MZ  12. 02. 2015  2. zasadnutie MZ  05. 03. 2015  3. zasadnutie MZ                                  … Čítajte ďalej »

Výzva – Jarné upratovanie

Pridané: 30.03.2015

     Problematike životného prostredia a odpadového hospodárstva sa na celom svete venuje veľká pozornosť, čo potvrdzujú i legislatívne kroky jednotlivých štátov. Avšak ani tie najdokonalejšie predpisy a zákony  nemôžu zabezpečiť potrebný vzťah človeka k životnému… Čítajte ďalej »

Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie

Pridané: 24.03.2015

Dátum prerušenia distribúcie 10. 04. 2015

Príjemcovia 2 % daní v Hurbanove

Pridané: 24.03.2015

• Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia HurbanovoIČO: 00178209/401  Adresa: 94701 Hurbanovo, Kostolná 24• ProsociaIČO: 42049229  Adresa: 947 0 Hurbanovo, A.Fesztyho 23• Vaša šanca o.z. IČO: 45020302  Adresa: 94701 Hurbanovo, Kvetná 2566/37• Hokejbalový klub Hurbanovo… Čítajte ďalej »

Zverejňovanie ponúk prevodu vlastníctva poľnohosp. pozemku

Pridané: 19.03.2015

 Zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pre účely zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.  vlastník katastrálne územie č. parcely druh pozemku Irena Ilonová Bohatá C 5082 orná pôda        … Čítajte ďalej »

Územné rozhodnutie – verejná vyhláška

Pridané: 18.03.2015

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1, (spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka č. 3879/B) zastúpená Štefanom Lipovský (na základe poverenia… Čítajte ďalej »

Oznam – výkopové práce pre kanalizáciu

Pridané: 18.03.2015

Oznamujeme obyvateľom mesta, že pokračujú výkopové práce na stavbe „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J“ . Touto cestou prosíme obyvateľov o porozumenie a trpezlivosť za obmedzenie premávky na príslušných mestských komunikáciách počas výstavby.Jedná sa o… Čítajte ďalej »

Program hurbanovskej hvezdárne

Pridané: 15.03.2015

 15. marca 2015 – Medzinárodný deň hvezdární a planetárií  Prehliadkové vstupy budú každú celú hodiny v čase od 14:00 do 17:00. V prípade jasnej oblohy bude možné do 16:00 pozorovať Slnko pomocou ďalekohľadu.  20. marca… Čítajte ďalej »

Mestská kompostáreň

Pridané: 11.03.2015

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 17. marca 2015 bude mestská kompostáreň  otvorená každý utorok a sobotu od 08.00 do 16.00 h. .