Úradná tabuľa

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo – platné od...
Pozvánka na 3. mimoriadne zasadnutie MZ v Hurbanove
Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb....
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Pozvánka na 3. mimoriadne zasadnutie MZ v Hurbanove

Pridané: 04.03.2015

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 5. marca 2015, t. j. vo… Čítajte ďalej »

Pozvánka na III. mestský ples v Hurbanove

Pridané: 03.03.2015

Srdečne Vás pozývame na III. mestský ples, ktorý sa bude konať dňa 7. marca 2015 o 19.00 hodine v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo – Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ.

Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie

Pridané: 03.03.2015

Dátum prerušenia distribúcie 16. 03. 2015

Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről

Pridané: 03.03.2015

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom… Čítajte ďalej »

Pozvánka na divadelné predstavenie „Nízkotučný život“

Pridané: 02.03.2015

    Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo a divadlo GU na GU Vás pozýva do Kultúrneho domu v Hurbanove na divadelné predstavenie „Nízkotučný život“, ktoré sa uskutoční 10.4.2015 o 19.00.     Príďte si spríjemniť začiatok bláznivého… Čítajte ďalej »

Kultúrny kalendár 2015 – výzva

Pridané: 24.02.2015

Na základe poverenia primátorky mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternákovej  vyzývam všetky spoločenské, kultúrne a športové  organizácie, kluby, združenia, ako aj  školy a školské zariadenia v meste Hurbanovo o zaslanie predbežného harmonogramu jednotlivých vlastných akcií a… Čítajte ďalej »

Voľné pracovné miesta na trhu práce

Pridané: 24.02.2015

Voľné pracovné miesta na zverejnenie, evidované na ÚPSVaR v Komárne ku dňu 24.02.2015.

Načerpajte inšpiráciu na rok 2015

Pridané: 24.02.2015

Investujte svoje 2% správne,Právna forma: nadácia Názov: Nitrianska komunitná nadácia Adresa: Farská 5, 949 01 NitraIČO: 378 692 81.Prečítajte si ako pomáhali vaše 2% minulý rok.

Hurbanovčania získajú 33 000 € na svoje nápady

Pridané: 20.02.2015

Hurbanovo, 19. februára 2015 – Spoločnosť HEINEKEN Slovensko v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje už siedmy ročník grantového programu Tu sme doma. Cieľom programu je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova vo svojom… Čítajte ďalej »

Poverenie zastupovaním primátorky mesta Hurbanovo

Pridané: 18.02.2015

Primátorka Mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternáková v súlade s § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov poverujem  s účinnosťou od 6. 2. 2015 poslanca Mestského zastupiteľstva v… Čítajte ďalej »