Úradná tabuľa

Podrobné výsledky volieb do samosprávy obcí, konaných dňa 15.11.2014
Podrobné výsledky volieb do samosprávy obcí, konaných dňa 15.11.2014.
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo, ktoré sa konali...
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Podrobné výsledky volieb do samosprávy obcí, konaných dňa 15.11.2014

Pridané: 18.11.2014

Podrobné výsledky volieb do samosprávy obcí, konaných dňa 15.11.2014.

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo

Pridané: 18.11.2014

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo, ktoré sa konali dňa 15. 11. 2014.

peniaz
Rozpočet mesta na roky 2015, 2016 a 2017

Pridané: 18.11.2014

Rozpočet mesta na roky 2015, 2016 a 2017 – príjmy Rozpočet mesta na roky 2015, 2016 a 2017 – výdavky

kalapac
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Pridané: 14.11.2014

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31.08.2011.Čas a miesto konania: 28.11.2014 v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly -Thege Hurbanovo (malá zasadačka na 1. poschodí) na adrese: Nám.… Čítajte ďalej »

elekt
Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie

Pridané: 13.11.2014

Dátum prerušenia distribúcie 14.11.2014 11.12.2014 11.12.2014

posta
Hodiny pre verejnosť – Slovenská pošta

Pridané: 12.11.2014

PONDELOK 08.00 – 16.00 UTOROK 08.00 – 16.00 STREDA 08.00 – 17.00      ŠTVRTOK 08.00 – 16.00 PIATOK 08.00 – 16.00 SOBOTA                                                             08.00 – 10.00      NEDEĽA ZATVORENÉ Pošta Hurbanovo 1 – Komárňanská 100, 947 01 HurbanovoZodpovedná… Čítajte ďalej »

level
Oznámenie o uložení zásielky – Értésítés küldemény letétéről

Pridané: 07.11.2014

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom… Čítajte ďalej »

Podrobný program
Zóna bez peňazí

Pridané: 05.11.2014

Centrum voľného času v Hurbanove organizuje 29. novembra 2014 akciu ZÓNA BEZ PEŇAZÍ – ĽUDIA ĽUDOM pomáhajme si – urobme si krajšie Vianoce. Podrobný program nájdete tu …

vykop
Oznam – výkopové práce pre kanalizáciu

Pridané: 29.10.2014

Oznamujeme obyvateľom mesta, že pokračujú výkopové práce na stavbe „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J“ . Touto cestou prosíme obyvateľov o porozumenie a trpezlivosť za obmedzenie premávky na príslušných mestských komunikáciách počas výstavby.Jedná sa o… Čítajte ďalej »

Integrované povolenie – Heineken Slovensko Sladovne, a.s.

Pridané: 01.10.2014

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra vydáva rozhodnutie :  Integrované povolenie – Heineken Slovensko Sladovne, a.s.