Dnešný dátum: 19. 04. 2014
Vyhľadávanie:
:: HURBANOVO
GISPLAN HURBANOVO
Gisplan mesta Hurbanovo
:: ZVEREJŇOVANIE zmluvy, faktúry, objedn.
Mesto Hurbanovo zmluvy, faktúry, objednávky - MsÚ Hurbanovo
Organizácie mesta Hurbanovo zmluvy, faktúry, objednávky - Organizácie Mesta Hurbanovo
Priemyselný park Hurbanovo - Industrial Park Hurbanovo
Priemyselný park Hurbanovo
Kamerový a monitorovací systém
Kamerový a minitorovací systém
Projekty EÚ v meste Hurbanovo
Projekty Mesta Hurbanovo podporované z EÚ Projekty Mesta Hurbanovo podporované Envirofondom SR
:: NA STIAHNUTIE
Tu si môžete stiahnuť rôzne úradné dokumenty.Výber dokumentu
:: KALENDÁR
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
:: NOVÉ INZERÁTY
:: O STRÁNKACH
Tento web bol vytvorený pomocou redakčného systému phpRS

Webmaster: webmaster (at) hurbanovo.sk

hvezdaren_uvod_400

Mesto Hurbanovo sa nachádza na juhu západného Slovenska v Podunajskej nížine, pri sútoku riek Žitavy a Nitry. Najstaršia zmienka pod názvom possesio "Gyalla" pochádza už z roku 1357.


Autor: administrator | Aktualizované 18. 02. 2011 | 10573 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Spoločnosť Prosocia s.r.o. v spolupráci s Mestom Hurbanovo a CVČ Hurbanovo pre Vás pripravujú otvoriť Hurbanovské destké jasličky Lienka. Viac ...

Autor: administrator | Aktualizované 17. 04. 2014 | 15 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
eulogo_400 Pravidlá vylepovania plagátov v okrskoch v Hurbanove
     

Autor: administrator | Aktualizované 17. 04. 2014 | 12 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Krajský pamiatkový úrad Nitra v zmysle § 37 ods. 3 pamiatkového zákona z vlastného podnetu a v nadväznosti na verejnú vyhlášku - oznámenie Č. KPUNR-20l4/60l3-l/14898/Pat zo dňa 10. 03. 2014 a doplnenia konania stavebníkom PNET Communications, spol. s r. o., Chotín, v zastúpení splnomocneným Attilom Erős - AEROS consuting, Veľký Meder, rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum podľa § 37 ods. 2 pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby "Optické pripojenie Zelený háj - Chotín".  Viac ...

Autor: administrator | Aktualizované 17. 04. 2014 | 6 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Obchodná verejná súťaž - predaj bytových priestorov
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31. 08. 2011. Čas a miesto konania: 29. 04. 2014 v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo (malá zasadačka na 1. poschodí) na adrese: Nám. Dr. M. Thege Konkolyho č. 1,  94701 Hurbanovo. Podrobné informácie nájdete tu...

Autor: administrator | Aktualizované 14. 04. 2014 | 1 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok

V zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo. Podrobnejšie informácie nájdete tu...

Autor: administrator | Aktualizované 11. 04. 2014 | 54 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Cesta I/64 Komárno – hranica – Nitra – Hlohovec – D1    – rozsah hodnotenia
V zmysle § 30 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších zmien a predpisov Vás touto cestou informujeme o zaslaní Rozsahu hodnotenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre navrhovanú činnosť
„Cesta I/64 Komárno – hranica – Nitra – Hlohovec – D1“.
Rozsah hodnotenia obdržalo Mesto Hurbanovo dňa 07. 04. 2014. Podľa § 30 ods. 5 vyššie uvedeného zákona môžu subjekty posudzovania zaslať na MŽP SR k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti pripomienky do 10 dní od jeho zverejnenia. Príloha - Rozsah hodnotenia

Autor: administrator | Aktualizované 09. 04. 2014 | 44 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Centrum voľného času Hurbanovo dáva do pozornosti všetkým deťom, teenegerom, seniorom, sprejerom, že si vlastnou maľbou môžu skrášliť oplotenie parku v areáli CVČ, od 30.apríla do 2. mája 2014 v čase od 10.00 do 16.00 h. Viac tu ...

Autor: administrator | Aktualizované 08. 04. 2014 | 14 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Mesto Hurbanovo realizuje verejnú kanalizačnú sieť. V rámci stavby sa budú realizovať aj pripojenia na kanalizačnú sieť – kanalizačné prípojky k hranici každej nehnuteľnosti (len verejná časť). Montáž domovej časti prípojky si prevedie každý osobitne na vlastné náklady. Napojenie nehnuteľností bude možné až po spustení do prevádzky, po vydaní oznámenia k ohláseniu drobnej stavby a uzatvorení zmluvy s MsVaK s.r.o.. Podmienky napojenia kanalizačnej prípojky určí MsVaK s.r.o.. Viac...

Autor: administrator | Aktualizované 20. 03. 2014 | 100 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Oznamujeme obyvateľom mesta, že mestská kompostáreň bude otvorená od 18. marca 2014 každý utorok a sobotu od 8.00 do 16.00 hod.

Autor: administrator | Aktualizované 07. 03. 2014 | 91 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Oznamujeme obyvateľom mesta, že pokračujú výkopové práce na stavbe „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J“ . Touto cestou prosíme obyvateľov o porozumenie a trpezlivosť za obmedzenie premávky na príslušných mestských komunikáciách počas výstavby.
Jedná sa o nasledovné ulice:
• Práce, Vodná, Slnečná, Poľná
• Dunajská, Mierová, Vinohradnícka
• Školská, Orechová, Šípová
O možnosti napojenia sa na kanalizačnú sieť budú obyvatelia informovaní formou letákov doručených do poštových schránok.  Za pochopenie ďakujeme.

Projekt je v rámci Operačného programu – Životné prostredie; Prioritná os – 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd; Opatrenie – 1.1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Celkové výdavky projektu sú 7 067 546,76 €. Výška nenávratného finančného príspevku je 6 696 220,183 €. Dĺžka realizácie projektu je od 06/2010 do 05/2014.
Projekt rieši:
- Splaškovú stokovú sieť
- Kanalizačné prípojky
- Čerpacie stanice
- Elektrické prípojky k čerpacím staniciam
- Výtlačné potrubia
Celý projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, štátnym rozpočtom SR a s 5 % spoluúčasťou Mesta Hurbanovo.


Autor: administrator | Aktualizované 07. 03. 2014 | 74 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Kalendár zvozu komunálneho odpadu na prvý polrok 2014 nájdete tu. 

Autor: administrator | Aktualizované 18. 12. 2013 | 459 x zobrazené | Informačný e-mail Vytlačiť článok
:: NOVINKY
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
:: SLUŽBY
:: FOTOGALERIA
Koncert v kostole sv. Ladislava

počet zobrazení: 2499
známka: 2.00
:: ODKAZY

:: POČASIE
Počet návštevníkov
Celkom389206
Apríl35123
Dnes13
Online3

| Úvodná stránka | Kontakty | Začiatok stránky | Späť |

Copyright © 2000 - 2012 Hurbanovo.