Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove

Pozývam členov Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MsZ Hurbanovo na 1. zasadnutie, ktoré sa bude konať 6. marca 2019 o 17:00 hod. (streda) v zasadacej miestnosti na I. poschodí MsÚ Hurbanovo.

 

PROGRAM:

  1. Privítanie, určenie zapisovateľa
  2. Predstavenie členov komisie
  3. Náplň práce a činnosť členov komisie
  4. Návrh termínov zasadnutí komisie na rok 2019
  5. Priority komisie na rok 2019
  6. Oboznámenie sa s rozpočtom mesta a jeho plánovaním
  7. Postupy pri verejnom obstarávaní projektov mesta a inštitúcií v pôsobnosti mesta v rokoch 2014 – 2018
  8. Diskusia
  9. Uznesenie, záver

Jozef Doležaj
predseda komisie

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove [122kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 5. marec 2019, 14:54 hod. | Web@Social Media Administrator