Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie školstva a vzdelávania pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove

Pozývam členov Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo na 1. zasadnutie, ktoré sa bude konať 4. marca 2019 o 15:00 hod. (pondelok) v zasadacej miestnosti na I. poschodí MsÚ Hurbanovo.

 

PROGRAM:

  1. Privítanie, určenie zapisovateľa
  2. Náplň činnosti komisie
  3. Plán zasadnutí komisie v roku 2019
  4. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania
  5. Rôzne postrehy, námety a pripomienky
  6. Diskusia
  7. Uznesenie, záver

RNDr. Mária Hamranová
predseda komisie

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie školstva a vzdelávania pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove [143kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. marec 2019, 14:52 hod. | Web@Social Media Administrator