Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove

Pozývam členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo na 1. zasadnutie, ktoré sa bude konať 21. marca 2019 o 14:00 hod. (štvrtok) v zasadacej miestnosti na I. poschodí MsÚ Hurbanovo.

 

PROGRAM:

  1. Privítanie
  2. Aktuálne otázky z oblasti verejného poriadku a dopravy v meste
  3. Diskusia, rôzne
  4. Záver

Marián Botoš
predseda komisie VPaD


Zverejnené dňa: 19. marec 2019, 10:30 hod. | Web@Social Media Administrator