100. výročie založenia Zeleného Hája | 27.-28. august 2022

773x263_100_rokov_ZH


Mesto Hurbanovo Vás pozýva na slávnostný program k 100. výročiu založenia Zeleného Hája.


27. AUGUST 2022 (SOBOTA)

8.00 Strelecké preteky na strelnici PZ Zelený Háj

28. AUGUST 2022 (NEDEĽA)

12.00 Slávnostná sv. omša v Dome smútku Zelený Háj

13.00 Kladenie vencov pri pamätníku v cintoríne

KLUB DÔCHODCOV V ZELENOM HÁJI

13.30 Vysadenie Stromu storočnice

14.00 Slávnostný príhovor

14.15 Spevokol Tretí vek- Nezábudka

14.30 Vystúpenie žiakov miestnych škôl

14.50 Vystúpenie Maríny Opálkovej

15.00 Folklórny súbor Veselie

16.00 Prehliadka fotografií zo života Zeleného Hája

Občerstvenie

Všetkých srdečne očakávame!


100 rokov ZH - plagát


Zverejnené dňa: 2. august 2022, 10:00 hod. | Web@Social Media Administrator