110. výročie postavenia kostola sv. Ladislava | 29. október 2023 | Report

773x263_110_vyrocie_postavenia_kostola_sv_ladislava


Rímsko – katolícky kostol sv. Ladislava v Hurbanove oslavuje svoje 110. výročie.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Zaželajme kostolu k výročiu pevné základy, aby jeho múry ešte dlho v bezpečí stály a vítali nielen veriacich ale aj nových návštevníkov za účelom pomodlenia sa, či prehliadky. Všetkým veriacim želáme pevné zdravie, radosť, vzájomnú úctu a porozumenie.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 31. október 2023, 10:55 hod. | Web@Social Media Administrator