50. výročie výstavby a otvorenia obchodného domu Meteor Hurbanovo

773x263_50.vyrocie_vystavby_a_otvorenia_obchodneho_domu_meteor_hurbanovo


Dňa 30. septembra sa uskutočnilo posedenie súčasných vedúcich funkcionárov a predstavenstva COOP Jednoty Komárno, spotrebné družstvo s primátorom mesta a so súčasnými a bývalými vedúcimi oddelení obchodného domu METEOR. Posedenie sa uskutočnilo pri príležitosti 50. výročia výstavby a otvorenia obchodného domu METEOR v Hurbanove.


Program začal obhliadkou budovy supermarketu č. 857 v Hurbanove po ukončení rekonštrukcie a modernizácie ako aj úpravy okolia budovy. Program pokračoval slávnostným posedením v reštaurácii Kaštieľ Steiner v Hurbanove. K prítomným sa prihovoril predseda COOP Jednoty Komárno JUDr. Koloman Škuliba, ako aj primátor mesta Mgr. Peter Závodský, ktorí vysoko hodnotili vzájomnú aktívnu spoluprácu, ako aj úspešnú spoluprácu s vedúcou supermarketu. Medzi pozvanými hosťami nechýbali členovia predstavenstva družstva, členovia miestneho dozorného výboru, vedúca supermarketu v Hurbanove Silvia Gášpárová a bývalí vedúci jednotlivých oddelení obchodného domu František Lovász, Margita Szobolovská, Mária Bíleková, Magdaléna Kollárovičová a Helena Pšenáková, ktorým pri tejto príležitosti boli odovzdané Pamätné listy. Tichou spomienkou sa uctila aj pamiatka bývalých vedúcich oddelení obchodného domu Karola Farkasa, Karola Kollára, Ladislava Kečkéša, Margity Horváthovej, Heleny Hókovej, Márii Kissovej, Ireny Bóznerovej, Ireny Ďurčovičovej, Kolomana Kóšu a Heleny Gyurcsovicsovej.

V príjemnom prostredí sa rozvila debata a spomienky na začiatky prevádzky, ktoré sa datujú od roku 1972. Pospomínali sa ceny, tovar, učni, predavačky a predavači, teda všetko čo s 50. ročnou históriou obchodného domu Meteor súvisí. Všetci svorne pozitívne hodnotili nový vzhľad obchodného domu ako aj jeho okolia.

Vedeniu spoločnosti, ako aj všetkým zamestnancom vyjadrujeme poďakovanie za 50 ročné kvalitné poskytovanie služieb našim obyvateľom a zároveň im prajeme do nastávajúcej polstoročnice veľa zdravia, elánu, radosti z vykonanej práce a veľa spokojných zákazníkov.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 20. október 2022, 13:02 hod. | Web@Social Media Administrator