Úradná tabuľa

Zmena zmluvy o pripojení do siete káblovej televízie v Hurbanove. Koho sa to týka a ako treba postupovať?
Z dôvodu zmeny vlastníka káblových televíznych rozvodov v meste Hurbanovo žiadame...
Zverejnenie zámeru mesta odpredať nehnuteľnosť
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 255/2016-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje...
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Zmena zmluvy o pripojení do siete káblovej televízie v Hurbanove. Koho sa to týka a ako treba postupovať?

Pridané: 28.07.2016

Z dôvodu zmeny vlastníka káblových televíznych rozvodov v meste Hurbanovo žiadame občanov, ktorí majú aj naďalej záujem o pripojenie do káblovej televíznej siete, aby sa v čase stránkových hodín dostavili na Mestský úrad v Hurbanove… Čítajte ďalej »

12. ročník westernových pretekov “O bohatskú podkovu” a 7. ročník Putovného pohára vo westernovom jazdení

Pridané: 27.07.2016

Občianske združenie priatelia koní a westernu Hurbanovo-Bohatá Vás pozýva na 12. ročník westernových pretekov “O bohatskú podkovu” a 7. ročník Putovného pohára vo westernovom jazdení, ktoré sa budú konať dňa 6. augusta 2016 od skorého… Čítajte ďalej »

Milovníci zlatého moku si prídu na svoje. Pivovar v Hurbanove sprístupnil pre verejnosť prehliadkovú trasu “Hurbanovská pivná cesta”.

Pridané: 26.07.2016

Bratislava, 25. júla 2016 – Najväčší a najmodernejší pivovar na Slovensku otvára svoje brány pre verejnosť. Od konca júla je v pivovare Hurbanovo dostupná interaktívna prehliadková trasa Hurbanovská pivná cesta, ktorá zaujímavou formou priblíži históriu… Čítajte ďalej »

Povinná elektronická komunikácia pre právnické osoby a s tým spojené náležitosti

Pridané: 22.07.2016

Dňa 01.08.2016 Úrad vlády SR všetkým právnickým osobám v SR aktivuje elektronické schránky. Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby budú mať všetci členovia jej štatutárneho orgánu. Na prístup do elektronickej schránky je potrebné, aby štatutárny… Čítajte ďalej »

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Pridané: 13.07.2016

v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31.08.2011   Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 13. júl 2016

Neoprávnený zasah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

Pridané: 13.07.2016

Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podla §219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti… Čítajte ďalej »

Nové videá z Hurbanovských kultúrnych dní a vysielania mestskej televízie na našom Youtube kanále!

Pridané: 01.07.2016

Prinášame Vám videozáznam z Hurbanovských kultúrnych dní a celý archív vysielania mestskej televízie. Pre zobrazenie viac videií navštívte náš Youtube kanál!     Celý archív vysielania Mestskej televízie nájdete na Youtube!   späť

Ponuka záujmových krúžkov Centra voľného času na šk. rok 2016/2017

Pridané: 30.06.2016

Milé deti, milá mládež, vážení rodičia!   Centrum voľného času v Hurbanove Vám aj v školskom roku 2016/2017 ponúka činnosť v nasledovných záujmových útvaroch a kluboch. Naša ponuka je určená deťom do 15 rokov, mládeži… Čítajte ďalej »

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek II. polrok 2016

Pridané: 29.06.2016

Dokumenty na stiahnutie: Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek II. polrok 2016 [194kB, .PDF]

Videozáznam z 12. zasadnutia MZ v Hurbanove zo dňa 16.06.2016

Pridané: 29.06.2016

Prinášame Vám videozáznam z televízneho vysielania 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zo dňa 16. júna 2016.     Celý archív vysielania Mestskej televízie nájdete na Youtube!   späť