Advent už začal 28.novembra

773x263 advent_2021

Advent sa tento rok začal 28.novembra. Symbolom adventu, duchovnej prípravy na slávenie Vianoc, je v kresťanskej cirkvi adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných nedieľ. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.


Adventný veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.

Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen v kostoloch, ale i v kresťanských rodinách, nemocniciach či v iných zariadeniach. Známa je tradícia adventného venca, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok kde deti žili, ale sa učili aj rôzne remeslá. Na základe otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa pastor rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni, a štyrmi hrubšími sviecami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

Aj v tomto roku vytvorili šikovné ruky maxi adventné vence v Hurbanove na parkovisku za kostolom sv. Ladislava a v Bohatej pri kostole sv. Anny. Poďakovanie patrí zamestnancom domu kultúry ako aj dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu a postarali sa o to, aby aj naše mesto opäť krášlili tieto symboly Vianoc. Štyri sviečky na venci symbolizujú štyri týždne do Vianoc, pričom na každú nedeľu sa zapáli jedna. V 1. adventnú, železnú nedeľu sa zapaľuje sviečka s názvom Nádej, v 2. adventnú, bronzovú nedeľu bude horieť sviečka s názvom Mier, v 3. adventnú, striebornú nedeľu nasleduje sviečka Priateľstvo a napokon sa v 4. adventnú, zlatú nedeľu zapaľuje sviečka, ktorá sa volá Láska.

Krátkym zastavením, tichou modlitbou, stíšením pri vôni ihličia sa môže každý okoloidúci pri venci tešiť na nadchádzajúce vianočné sviatky. V meste vyrastú aj obrovské žiariace stromčeky, ktoré budú počas adventu svietiť na Námestí Konkolyho – Thege, v parku Hliník, v Zelenom Háji a vo Véku.

Všetkým obyvateľom mesta želáme pevné zdravie, krásne a pohodové prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2022.

Veniec Hurbanovo:

veniec Hurbanovo

Veniec Bohatá:

veniec Bohatá

Zverejnené dňa: 30. november 2021, 9:40 hod. | Web@Social Media Administrator