Ako môžu hurbanovčania pomôcť ukrajinským utečencom?

773x263_ako_mozu_hurbanovcania_pomoct

Mesto Hurbanovo úzko spolupracuje s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania v Hurbanove, ktorá vie ubytovať 10 ukrajinských utečencov vo svojich priestoroch. Potrebné je však nábytkové vybavenie, konkrétne:


Celé znenie:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Ako môžu hurbanovčania pomôcť ukrajinským utečencom[111kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 28. február 2022, 10:44 hod. | Web@Social Media Administrator