Bezplatná výstavná príležitosť, kde vek nie je nevýhodou, ale prednosťou | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh

silver-economy

Vážený podnikateľ, firma,

chceli by sme uviesť do Vašej pozornosti bezplatnú výstavnú príležitosť, kde vek nie je nevýhodou, ale prednosťou. Máte už 50 rokov? Vyrábate produkty (napr. vitamíny pre seniorov, zdravé/bio produkty, organické potraviny a nápoje, diétne potraviny, automatické dvere, navigačné systémy pre ľudí trpiacich poruchou orientácie, dopravné prostriedky prispôsobené potrebám starších ľudí, núdzové alarmy, pohotovostné systémy, zariadenie používané pri starostlivosti o pacientov, atď.) alebo poskytujete služby určené vekovej kategórii 50+ (napr. starostlivosť o seniorov, liečivé kúpele, liečebné pobyty, bankové a finančné služby, poisťovacie služby, kurzy pre seniorov, atď.)? Chceli by ste sa bezplatne zúčastniť výstavy a veľtrhu, propagovať svoje produkty/služby zadarmo? Ak je Vaša odpoveď áno, hľadáme práve Vás!

O aké podujatie sa jedná?

Výstava a veľtrh „Strieborná ekonomika“ sa uskutoční v dňoch 20. – 21. apríla 2018 v Monoštorskej pevnosti, v Komárome (Maďarsko), za účasti 150 slovenských a maďarských vystavovateľov pôsobiacich v ktoromkoľvek trhovom segmente.

Prečo podporujeme práve striebornú ekonomiku?

Strieborná ekonomika (silver economy) je pojem označujúci hospodárstvo zamerané na seniorov. Fakt, že podiel vekovej kategórie 50+ neustále stúpa a potreba pomáhať ľuďom pracovať dlhšie, podporovať rozvoj produktov a služieb či posilniť zdravé a aktívne starnutie vdýchlo život cezhraničnému projektu Silver Economy (SKHU/1601/4.1/164).

Kto sa môže prihlásiť?

 • Podnikatelia a firmy, ktoré:
  • vyrábajú produkty určené vekovej kategórii 50+
  • poskytujú služby určené vekovej kategórii 50+
  • zabezpečujú pracovné príležitosti vekovej kategórii 50+
 • Podnikatelia (z ktoréhokoľvek trhového segmentu) patriaci do vekovej kategórie 50+
 • A pôsobia v niektorom z nasledovných krajov
  • maďarské kraje: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest
  • slovenské kraje: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky

Prečo sa prihlásiť?

 • Nový trh a bezplatný marketingový nástroj pre podnikateľov a firmy: bezplatná príležitosť na predstavenie a propagovanie svojej firmy – svoje produkty a služby môžete predstaviť doma aj za hranicami prostredníctvom výstavy a veľtrhu či produktového katalógu, ktorého tlač a distribúcia bude zabezpečená nami
 • Nástroj trhu práce: program sa zaoberá aj rozvojom uchádzačov o zamestnanie patriacich do vekovej kategórie 50+, na ktorých tu môžete natrafiť
 • Program vypracúva odporúčania v cieľových oblastiach, dostupné aj pre tvorcov politík
 • Počas podujatia sa Vám naskytne príležitosť na budovanie partnerských vzťahov

Ako sa prihlásiť?

Účasť na podujatí je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie: vyplnenie zmluvy o poskytovaní služieb je povinné, neznamená však automatickú účasť na výstave – o vystavovateľoch rozhoduje odborný výbor, o ktorého rozhodnutí budú účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu. Prosíme o zaslanie vyplnenej a podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb na nasledovnú e-mailovú adresu: info@rdvegtc.eu, a po spätnej odozve prostredníctvom pošty na adresu: Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Konečný termín podania prihlášok: 31. marca 2018

Kto podujatie organizuje?

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh a partneri: Nadácia pre rozvoj podnikania regiónu Kisalföld, Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Regionálna rozvojová agentúra Szenc-Bazini

Prečo je účasť bezplatná?

Podujatie je organizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Dokumenty na stiahnutie:

Strieborná ekonomika – informačný leták [1935kB, .PDF]

Ezüst gazdaság [983kB, .PDF]

Informačný leták 2 [1877kB, .PDF]

Projekt kártyája [1874kB, .PDF]

Ďalšie informácie: Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh 2800, Tatabánya, Fő tér 4. Tel: 00421/905/473294 E-mail: info@rdvegtc.eu web: www.rdvegtc.eu


Zverejnené dňa: 6. marec 2018, 12:42 hod. | Web@Social Media Administrator