ŠR Projekty

Mestská knižnica v Hurbanove sa rozrástla o nové tituly

Pridané: 20.03.2019

Mesto Hurbanovo získalo vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 dotáciu na nákup knižných titulov v maďarskom jazyku (jazyku národnostnej menšiny). Získaná dotácia predstavovala sumu 1 000,- € a výška spolufinancovania bola… Zobraz viac »

Obnova hasičskej zbrojnice – II. etapa

Pridané: 18.03.2019

Mesto Hurbanovo sa v rámci druhej Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zapojilo so žiadosťou… Zobraz viac »

Projektová dokumentácia – Knižnica observatória v Hurbanove

Pridané: 24.01.2019

Mesto Hurbanovo získalo v roku 2018 dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekt: Projektová dokumentácia – Knižnica observatória v Hurbanove. Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu a rekonštrukciu objektu „Knižnica observatória“.… Zobraz viac »

Obnova hasičskej zbrojnice – I. etapa

Pridané: 21.12.2018

Mestu Hurbanovo sa v máji 2018 podarilo získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR na projektu s názvom „Obnova hasičskej zbrojnice – I. etapa“ vo výške 30 000 €. Z poskytnutej dotácie bola realizovaná obnova strechy… Zobraz viac »

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko podporila v roku 2017 ďalších 12 verejnoprospešných projektov sumou spolu 30 000 €

Pridané: 13.06.2017

Kultúra, zdravie, šport aj sociálna oblasť Grantový program je zameraný na podporu aktívnych občanov a ich neziskových verejnoprospešných projektov v Hurbanove a blízkom okolí. Grantová komisia sa z 18 prihlásených projektov rozhodla podporiť 12, ktoré spolu získajú sumu 30 000… Zobraz viac »