V mestskej knižnici sa konalo vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za rok 2018

„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“

Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ


V mestskej knižnici sa pravidelne v mesiaci marec, ktorý sa považuje za mesiac knihy, koná tradičné vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za uplynulý rok.

Kto je aktívny čitateľ?

Aktívnym čitateľom je to ten, ktorý najviackrát zavíta do knižnice a vypožičia si knižky na domáce čítanie počas jedného roka. Samozrejme, že je zapísaným členom a platí si členský príspevok.

Aj v tomto roku boli vyhodnotení najaktívnejší čitatelia v dvoch kategóriách. V prvej kategórií deti a mládež sa udelili knižné odmeny dvom žiakom. Druhé miesto si odniesla žiačka 8. ročníka Carmen Benyóová a prvé miesto získal žiak 2. ročníka Štefan Majer, obidvaja zo Základnej školy na Nám. Dr. M. Thege Konkolyho.
V kategórií dospelý čitateľ sa na 3. mieste umiestnila Mária Dzurna, 2. miesto si vyslúžila Mária Hakve a 1. miesto a čitateľkou roka 2018 sa stala Veronika Bahorecová. Ocenení získali krásne knižné odmeny, ktoré odovzdala zástupkyňa primátora mesta, Mária Hamranová. Milé stretnutie s čitateľmi obohatili žiačky základnej školy recitáciou peknej básničky. Deti sa spoločne s dospelými porozprávali o dôležitosti čítania knižiek a na záver sa zahrali edukatívnu hru na tému zahraj a uhádni rozprávku.

Mesto Hurbanovo podporuje čitateľskú gramotnosť obyvateľov. Zapája sa do rôznych výziev a projektov. Vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor získalo dotáciu 1000,- € na nákup knižných titulov v maďarskom jazyku. Zakúpených bolo celkovo 67 kníh rôznych žánrov, kde si na svoje prídu čitatelia všetkých vekových kategórií. Mesto Hurbanovo podporuje všetky akcie, ktoré nielen podporia, ale aj rozvinú čitateľskú gramotnosť detí i dospelých. Veríme, že tradícia akcie Čitateľ roka bude mať naďalej svojich čitateľských aktivistov a že knihy v printovej podobe budú stále lákadlom a dôstojným partnerom elektronických kníh. Veď stále by sme mali mať na pamäti, že knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 2. apríl 2019, 10:28 hod. | Web@Social Media Administrator