Členská schôdza včelárov | 30. apríl 2022

773x263_vcelari_vyrocna_schodza


Dňa 30. apríla sa v priestoroch kultúrneho domu Hurbanovo konala aj členská schôdza miestnej organizácie slovenského zväzu včelárov.


Včelári bilancovali uplynulý rok, hodnotili prácu včelárov, ich úspechy i starosti. V správe o činnosti sa venovali problematike činnosti výboru, plneniu Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva, rozširovaniu členskej základne, stavu včelstiev, dôvodom a možnostiam zamedzenia ich poklesu, zdravotnej problematike včelstiev, zabezpečovaniu liečiv, kočovaniu, plemenárskej práci, výchovno-vzdelávacej činnosť, práci s mládežou, propagácii a odberu časopisu Včelár, využívaniu možnosti čerpania finančných prostriedkov z 2% z daní a ďalším. Určite k veľkým problémom patrí práca s mládežou a výchova nastupujúcej generácie. Včelári okrem prezentácie svojej práce na rôznych mestských podujatiach plánujú sa vrátiť k aktivitám na školách, zavádzaním krúžkovej činnosti a popularizácie včelárstva medzi mládežou. Prezentáciu svojej činnosti nevynechajú ani na mestských podujatiach, zamerajú sa aj na prezentáciu svojej činnosti v médiách.

Prajeme všetkým, ktorí sa zaoberajú včelami, starostlivosťou o včelstvo a výrobou medu, aby mali úspešný rok plný krásnych a zdravých kvetov naplnených nektárom a vhodnou potravou všetky naše včely. Včely významným dielom prispievajú k tvorbe ekosystému, tak spolu podporme včely a ich ochrancov – včelárov.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 11. máj 2022, 11:41 hod. | Web@Social Media Administrator