Darovanie krvi | Dňa 19. októbra sa v Hurbanove konalo ďalšie darovanie krvi

773x263_darovanie_krvi_október_2022


Darcovstvo krvi je šľachetným činom, bez ktorého by tu mnohí z nás už neboli. Každý sa môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať cudziu krv. Darovaním krvi môžete zachrániť životy tým, ktorí to potrebujú, a budete navždy ich hrdinom.


Dňa 19. októbra 2022 Miestny spolok slovenského červeného kríža v Hurbanove zorganizoval darovanie krvi v tomto roku už druhýkrát. Priestory Klubu dôchodcov v Hurbanove sa od skorého rána zapĺňali vzácnymi ľuďmi, ktorí sa rozhodli darovať to najcennejšie-svoju krv. Členovia MS SČK v Hurbanove sa počas celého dopoludnia s láskou starali, vítali a venovali sa darcom krvi, ktorých tentokrát prišlo 31. Prežili spolu krásne nezabudnuteľné chvíle plné vďaky, optimizmu a radosti. Darcovia krvi boli obdarovaní darčekmi od Mesta Hurbanovo a taktiež od MS SČK v Hurbanove. Poďakovanie patrí sponzorom a každému, kto sa podieľal na úspešnom priebehu darovania krvi. Najväčšia vďaka a poklona patrí darcom krvi, ktorí darujú to najcennejšie-krv, ktorá má neopísateľnú hodnotu. Tešíme sa, že medzi darcami krvi boli aj traja prvodarcovia, ktorým patrí tiež veľké ďakujem. Veľká vďaka a úcta patrí aj p. Tiborovi Kelkóovi, ktorý v ten deň daroval krv 105. krát. Veľmi si vážime jeho oddanosť a ochotu už dlhodobo zachraňovať životy. Všetkým darcom krvi ďakujeme za rozhodnutie darovať krv, ktorá môže ovplyvniť osud iného človeka a zachrániť mu život.
Najbližšie organizovanie darovania krvi v Hurbanove bude Študentská kvapka, ktorá bude už 16. novembra 2022 v priestoroch Domu kultúry na Námestí Konkolyho Thege.

Všetkým patrí veľké ďakujeme!


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 2. november 2022, 9:29 hod. | Web@Social Media Administrator