Delegovanie člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018

komunalne-volby-2018

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 381 z 22. augusta 2018, Mesto Hurbanovo zverejňuje elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie.

Elektronické adresy na doručenie: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

Oznámenie možno doručiť aj v listinnej forme na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 11.9.2018 a oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 11.10.2018.


Zverejnené dňa: 27. august 2018, 15:27 hod. | Web@Social Media Administrator