Začína sa 6. ročník národnej kampane Do práce na bicykli | Nechajme auto doma a roztočme to spolu aj my!

„Roztočíme to spolu!“ To je hlavné motto nového ročníka najväčšej kampane podporujúcej rozvoj udržateľnej mobility v mestách, ktorú 1. marca vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Do práce na bicykli sa tak v máji opäť vydajú tisíce obyvateľov Slovenska, ktorí svojou registráciou v súťaži upozornia na potrebu zlepšenia podmienok pre cyklistov v mestách a zvýšenia tolerancie zo strany motorizovaných účastníkov premávky.

Mesto Hurbanovo prijalo výzvu Ministerstva dopravy a výstavby SR a národného cyklokoordinátora Petra Klučku a 12. apríla 2019 sme sa zaregistrovali aj my. Radíme sa tak medzi samosprávy, ktoré svojou účasťou podporia celonárodnú kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility pod názvom Do práce na bicykli 2019.

Hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie.

Celonárodná súťaž bude prebiehať od 1. do 31. mája 2019.

Do súťaže sa môžu registrovať 2 až 4 členné tímy zamestnancov, z ktorých každý člen je zamestnancom jednej firmy, inštitúcie aj školy, pričom počet tímov za tú istú firmu, inštitúciu nie je obmedzený. Ide o firmy a inštitúcie so sídlom a pôsobením na území mesta Hurbanovo.

Pri registrácii tímu uvedie vedúci tímu IČO firmy/inštitúcie/školy, za ktorú budú súťažiť. Každý súťažiaci sa môže zaregistrovať len raz.

Registrácia tímov do súťaže trvá najneskôr do 5. mája 2019 a prebieha cez on-line formulár na https://www.dopracenabicykli.eu/, kde súťažiaci nájdu aj štatút a pravidlá súťaže.

registracia-poster

Každý, kto sa do národnej súťaže aktívne zapojí, môže získať zaujímavé a hodnotné ceny pre seba i pre registrovanú samosprávu.

Pridajte sa a poďme spolu urobiť niečo prospešné pre seba, pre prostredie, v ktorom žijeme a pre trvalo udržateľnú budúcnosť ďalších generácií. Tešíme sa na vašu účasť !


Kontakt na koordinátora za mesto Hurbanovo:
RNDr. Mária Hamranová
t: +421 (0)35 3700 202 (klapka)
e: maria.hamranova@hurbanovo.sk

end-posterZverejnené dňa: 16. apríl 2019, 14:17 hod. | Web@Social Media Administrator