DOD v CPaP a odovzdávka projektu | 9. November 2023 | report

773x263_dod_v_sppap_a_odovzdávka_projektu


Dňa 9. novembra sa v Centre prevencie a poradenstva v Hurbanove konal Deň otvorených dverí pre odbornú i laickú verejnosť.


Centrum je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom od narodenia do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území nitrianskeho kraja. Zároveň poskytuje poradenské služby aj zákonným zástupcom detí. Vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom, školským podporným tímom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení zabezpečujú metodické činnosti. Služby CPP sú poskytované bezplatne. Odborní zamestnanci hovoria aj po maďarsky. Termín návštevy je potrebné dohodnúť vopred telefonicky, emailom alebo osobne. Budova sídli v Hurbanove na Komárňanskej 87/177 – bývalý úrad práce. Zamestnanci záujemcov sprevádzali počas celého dopoludnia po jednotlivých miestnostiach a odpovedali na zvedavé otázky.

Súčasťou tohto dňa bolo aj odovzdanie projektu Hrajme a učme sa spolu, ktorí zamestnanci predložili v rámci grantovej výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma – inklúzia a bola podporená firmou Heineken Slovensko a.s. sumou 3000 eur. Projekt rieši tzv. komunitnú záhradu ako miesto na rôzne programy a vzdelávania realizované tímom pracovníkov Centra. Komunitná záhrada bola vytvorená vo dvore, kde sa vykonali terénne úpravy, vysadili rastliny a kríky, osadili lavičky a stoly. Priestor bude slúžiť na rôzne aktivity pre znevýhodnené deti, ktoré budú spolupracovať a vzájomne sa tolerovať a prijímať odlišnosti.

Otvorenia sa zúčastnili okrem zamestnancov Centra aj zástupcovia Nitrianskej komunitnej nadácie, Heinekenu a.s a Mesta Hurbanovo. Krátkym kultúrnym programom slávnosť ozdobili žiaci ZŠ na Námestí Konkolyho v Hurbanove. Prajeme si, aby sa záhrada rozvíjala, aby bola plná radosti a veselosti a prinášala rôzne možnosti strávenia spokojných chvíľ.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 15. november 2023, 9:49 hod. | Web@Social Media Administrator