Dodatok č. 1 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani za užívanie verejného priestranstva

Mesto Hurbanovo zverejňuje v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Dodatok č. 1 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani za užívanie verejného priestranstva, nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Dodatok č. 1 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani za užívanie verejného priestranstva[152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. máj 2019, 13:49 hod. | Web@Social Media Administrator