Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 116 o príspevkoch v školstve

Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 116 o príspevkoch v školstve. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.3.2019.

Všeobecne záväzné nariadenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 116 o príspevkoch v školstve [124kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. február 2019, 12:04 hod. | Web@Social Media Administrator