Doplnenie č. 3 – VZN č. 122 o poskytovaní soc. služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované soc. služby

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 a 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Doplnenie č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby.

Doplnenie č. 3 Všeobecne záväzného nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Doplnenie č. 3 – VZN č. 122 o poskytovaní soc. služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované soc. služby[180kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 31. október 2019, 10:05 hod. | Web@Social Media Administrator