Dotazník potrieb prijímateľov sociálnych služieb a obyvateľov mesta Hurbanovo | aktualizácia: zber ukončený

Všetkým Vám ďakujeme za prejavený záujem pri zbere údajov potrieb prijímateľov sociálnych služieb a obyvateľov mesta Hurbanovo.

Zber sa uskutočňoval od 09.1.2018 do 17.1.2018. Vaše odpovede budú spracované a vyhodnotené. O prijatom znení Komunitného plánu mesta Hurbanovo Vás budeme informovať na webových stránkach mesta https://hurbanovo.sk a prostredníctvom sociálnych sietí https://www.facebook.com/hurbanovo.sk/.

aktulizované dňa: 17.01.2018


Vážený občan, do rúk sa Vám dostáva dotazník, ktorý umožňuje čo najväčšiemu počtu obyvateľov vysloviť svoj názor na ďalší rozvoj mesta v sociálnej oblasti.

Tip na článok: Čo rozumieme pod pojmom Sociálna služba. Sociálne služby – druhy, formy a ich rozsah poskytovania

Mesto Hurbanovo v súčasnosti pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb. Cieľom Komunitného plánu je zhodnotiť súčasnú situáciu a perspektívne vytvoriť systém služieb, ktorý bude zodpovedať zisteným potrebám. Ponúkame Vám spoluprácu na tvorbe nášho Komunitného plánu. Váš názor je pre nás dôležitý. Napomôže objektívne zhodnotiť požiadavky v oblasti sociálnych služieb a efektívne využívanie finančných prostriedkov v tejto oblasti v Hurbanove.

Dotazník je anonymný, preto prosíme o otvorené a pravdivé odpovede. Vyplnením dotazníka sa stávate spolutvorcami Komunitného plánu a pomáhate nám zlepšovať sociálne služby v našom meste. Ďakujeme!

Dotazník:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Priamy odkaz na vyplnenie dotazníku:

Dotazník potrieb prijímateľov sociálnych služieb a obyvateľov mesta Hurbanovo [web]


Zverejnené dňa: 9. január 2018, 14:32 hod. | Web@Social Media Administrator