Filiálka Bohatá – reštaurovanie oltára v kostole sv. Anny

kostol sv. anny - banner

Dňa 1.júna 2021 sa začala II. etapa reštaurovania hlavného oltára v Kostole sv. Anny v Bohatej. Práce pozostávajú z reštaurovania oltárnej architektúry. Tak ako je zrejmé z fotografií, svätyňa (presbytérium) filiálneho kostola je už po demontáži oltárnej architektúry. Viditeľným sa stal kamenný základ oltára.

V roku 2035 si budeme pripomínať 300. výročie filiálneho kostola. Na toto krásne jubileum sa plánuje uskutočniť reštaurovanie interiéru kostola so vzácnym dreveným mobiliárom z 18. storočia. O možnosti podpory projektu bude verejnosť informovaná neskôr.

Budujme zároveň spoločenstvo, ktoré je vytrvalé v modlitbe a počúvaní Božieho Slova, horlivé v slávení Božích tajomstiev a autentické v spôsobe života.


Fotogaléria

 


Zverejnené dňa: 10. jún 2021, 11:15 hod. | Web@Social Media Administrator