Germicídny žiarič pre seniorov v ZSS Smaragd od spoločnosti Heineken Slovensko a.s.

Germicídny žiarič Smaragd

Vďaka podpore firmy Heineken Slovensko a.s. seniori v ZSS Smaragd môžu byť opäť kľudnejší. Firma im zabezpečila germicídny žiarič, ktorý zabezpečí vydezinfikovanie priestorov, chodieb, miestností a tak pobyt v zariadení môže byť bezpečnejší.

V mene všetkých obyvateľov a zamestnancov zariadenia vyjadrujeme veľké ďakujem Heinekenu Slovensko a.s.


Zverejnené dňa: 25. máj 2020, 10:35 hod. | Web@Social Media Administrator