GRANTOVÁ VÝZVA Tu sme doma TSD 2021 / zelené projekty – zodpovedne k ľuďom a planéte

banner-tsd-zelene-projekty-2021

NITRA, 1.4.2021 – Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte.

Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 6. apríl 2021, 13:22 hod. | Web@Social Media Administrator