Grantový program záchranári jedla

773x263 tesco


Nadácia Tesco vyhlasuje druhý ročník grantového programu – „Záchranári jedla“, v ktorom podporí 5 najlepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, školu, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a sprostredkujte im informáciu o možnosti zapojenia sa do grantového programu „Záchranári jedla“. Celkovo bude medzi päť víťazných projektov prerozdelená suma 25 000 eur, symbolicky odkazujúca na 25. výročie Tesca na Slovensku. O podporených organizáciách rozhodne komisia zložená zo zamestnancov Tesco a expertov venujúcich sa téme boja proti plytvaniu potravinami, ktorí vyberú päť víťazných projektov získavajúcich granty vo výške po 5 000 eur.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.Zverejnené dňa: 9. november 2021, 10:27 hod. | Web@Social Media Administrator