Hasičská súťaž o putovný Pohár starostu v požiarnom športe v našom družobnom meste Žlutice v Českej republike | 18. máj 2019

Hasičská súťaž o putovný Pohár starostu v požiarnom športe a Memoriál Fandy Jirana, bývalého hasiča sa konal aj za účasti Hurbanovských hasičov 18. mája v našom družobnom meste Žlutice v Českej republike.

Do súťaže bolo prihlásených vyše 10 družstiev, medzi ktorými boli aj naše ženy hasičky. Táto súťaž je zvláštna tým, že prebieha na námestí v Žluticiach. Sťažené podmienky sú aj vďaka miernemu stúpaniu ulice, vydláždenej tzv. mačacími hlavami do kopčeka, na ktorom končí posledný člen družstva. Ak prúd vody zasiahne terč, zastaví sa časomiera. V tejto náročnej súťaži naše dievčatá obstáli a vybojovali si krásne 3. miesto. Domáce Žlutické ženy skončili na výbornom 1. mieste a muži na 2. mieste. Súťaž pobavila všetkých divákov, námestie dýchalo májom a v podvečer sa všetci spoločne zabavili na veselici pri muzike.

Je dobré, ak sa priateľské a družobné vzťahy našich miest udržujú a utužujú aj na úrovni našich a českých hasičov, ktorí sa navzájom navštevujú a trávia tak spoločný čas počas rôznych spoločenských akcií a podujatí.

Prajeme všetkým čo najmenej zásahov pri požiaroch a rôznych nešťastiach a čo najviac spoločných stretnutí pri zábave a súťažiach. Nech všetkých hasičov ochraňuje svätý Florián, patrón hasičov a záchranárov.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 16. júl 2019, 14:42 hod. | Web@Social Media Administrator