Heineken opäť pomáha Hurbanovu

heineken pomáha_565px

Firma Heineken Slovensko a.s. opäť pre mesto Hurbanovo zabezpečilo 400 ks rukavíc, 800ks jednorázových rúšok, 10 litrov dezinfekčného prostriedku na ruky a 40 litrov na podlahu a nealkoholické nápoje. Primátor mesta Peter Závodský odovzdal riaditeľke ZPS Smaragd Renáte Šulákovej pomôcky na dezinfekciu priestorov, ochranné pomôcky, ako aj osviežujúce nápoje pre seniorov na spríjemnenie dní strávených v uzatvorených zariadeniach.

Ďalšie ochranné pomôcky boli odovzdané pracovníkom terénnej sociálnej práce, ako aj členom miestnej občianskej poriadkovej služby a našim údržbárom, ktorí zabezpečujú pravidelnú dezinfekciu verejných priestranstiev.

Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Heinekenu Slovensko a.s. za každú doteraz poskytnutú pomoc.

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 15. máj 2020, 10:28 hod. | Web@Social Media Administrator