A nyitrai Állami Levéltár felhívása az együttműködésre

Az idei évben tôbb tôrténelmileg fontos esemény évfordulójáról is megemlékezunk – az Osztrák – Magyar Monarchia felbomlása és Csehszlovákia megalakulása (1918), A Varsói csapatok inváziója Csehszlovákiába (1968) és a Szlovák Kôztársaság megalakulása (1993).

prva-csr2

AKomáromi Fióklevéltár célja, hogy a Komáromi régión belul a nyilvánosság részére ôsszegyujtse és hozzáférhetóvé tegye ezeknek a fontos tôrténelmi pillanatoknak a megmaradt emlékeit. Ezúton is szeretnénk bóvíteni kúlônbôzó, az Ônôk tulajdonában lévó tárgyakkal, azokat az információkat és tényeket, amelyeket a Levéltárban órzôtt dokumentumok által tudhattunk meg.

Amennyiben Ônôk rendelkeznek, vagy hozzáférésuk van olyan sajtó anyaghoz (napilap, hetilap, folyóirat, plakát és szórólap) vagy képanyaghoz (képeslap, fotó, rajz) amely az említett eseményekhez fuzódik kérjiik, jelezze ezt nekunk, (MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komárno, Hradná 2, 945 01 Komárno, 035/7903931, archiv.nr.kn@minv.sk), és legyen Ôn is társalkotója a levéltári és a kulturális ôrôkségunk megórzésében.

Kôszônjuk szépen!

Mgr. Oľga Kasalová
Levéltár Igazgató


Zverejnené dňa: 22. February 2018, 10:49 hod. | Web@Social Media Administrator