A szilárd kommunális hulladék és a szelektált hulladék elszállításának harmonogramja 2023 I. félév

Harmonogram zvozu kom. odpadu na I. polrok 2023 - HU

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na II. polrok 2022, ktorý je platný od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Kalendár zvovu HU_SK:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Trasovanie – tzv. KUKA týždeň


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na I. polrok 2023 [270kB, .PDF]

Trasovanie – tzv. KUKA týždeň [105kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. December 2022, 15:21 hod. | Web@Social Media Administrator