Értésítés ajánlott küldemény letétéről

Az Ógyallai Városi Hivatal a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű, a Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelybejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. törvény 5. § értelmében tájékoztat, hogy a következő személyek részére ajánlott levél érkezett, amelyet a Ógyallai Városi Hivatal Közigazgatási Osztályán vehetnek át.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

PRIEZVISKO MENO DÁTUM
NARODENIA
OZNAČENIE ZÁSIELKY

 

Sp. zn.: 1398/2020 – 1208/2020; ZVEREJNENIE OD: 24.02.2020 DO: 10.03.2020

STOJKOVÁ Soňa 05.08.1985 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 10Csp/201/2019 žal., U-60, príl.-4-37, pouč. k:0
LAKATOŠOVÁ Marcela 24.11.1988 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 18P/13/2020 – predv. T:6/3, návrh, uzn. 63, uzn. tlm, výzva
BÁRTA FRANTIŠEK 13.08.1992 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 10C/205/2016 dož. + zás. kal.

 

Sp. zn.: 1218-1648/2020; 1226-1674/2020; ZVEREJNENIE OD: 26.02.2020 DO: 12.03.2020

FARKAŠOVÁ Klaudia 1984 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 18P/17/2020-predv. T: 11/3+výzva, návrh
LAKATOŠ Vojtech 1982 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 6P/42019 predv. T: 24/03/20

 

ZVEREJNENIE OD: 02.03.2020 DO: 17.03.2020

KOVÁČ Ladislav odosielateľ: Daňový úrad Trnava,
písomnosť č. 100504916/2020 zo dňa 24.02.2020

Zásielka uložená na Daňovom úrade Trnava, pobočka Piešťany, Záborského 40, Piešťany, kanc. č. 419 

VRABEC Zoltán 1961 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 7Csp/67/2019 – uznesenie č. I. 122

Zverejnené dňa: 24. February 2020, 15:57 hod. | Web@Social Media Administrator