Meghívó: 3. testületgyűlés | 2019 április 25.

A Önkormányzatokról szóló 369/1990 törvény 13-as paragraf 4.-ik bekezdése alapján Ógyalla Város polgármestere összehívta a 3. testületgyűlést

2019. április 25.-ére, 17:00 órától

az ógyallai kultúrház üléstermébe.


 

AZ ÜLÉSPROGRAM JAVASLATA:

 1. A testületgyűlés megnyitása, a bizottsági tagok, hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető meghatározása
 2. Interpelláció
 3. A testületgyűlés előző ülésén hozott határozatok ellenőrzése
 4. Kiegészítési javaslat, mellyel bővül a 104 számú Önkormányzati rendelet a közterület használatának adójáról
 5. Javaslat Ógyalla város 1/2018 területrendezési tervéhez
 6. Ügyészi tiltakozás megvitatása, az 54-es számú Önkormányzati rendeletről, mely a hulladék és apró építési hulladékról szól
 7. Javaslat az ógyallai Szabadidőközpont jogi formájának megváltoztatására
 8. Iskolatanács tagjainak delegálása a város fennhatósága alá tartozó iskolai szervezetekbe
 9. Beszámoló a főellenőr 2/2019 pénzügyi ellenőrzéséről
 10. A tiszteletbeli polgárság megadására irányuló javaslat
 11. Házasságkötéshez szükséges helyiség, nap és idő meghatározása
 12. Egyéb
  1. Képviselői javaslat – terület kialakítása a kutyák szabadon mozgására
  2. Telek bérbeadása Sukola Ágnes részére
  3. Telek bérbeadása Marián Štifner részére
  4. Telek bérbeadása Martin Švatarák részére
  5. Telek bérbeadása Ladislav Geleta részére
  6. Telek bérbeadása Maroš Pastorek részére
  7. Telekeladás jóváhagyása a nyugat – szlovákiai energiaszolgáltató társaság részére
  8. Jelzálog létesítésének kérvényezése a nyugat – szlovákiai energiaszolgáltató társaság részére
  9. Kérelem a bérelt helyiség bérletének meghosszabbítására MVDr. Katarína Polláková részére
  10. Út létesítése a kertekhez – Ing. Angelika Ihászová kérvénye
  11. Földterület cseréjére vonatkozó kérelem – Júlia Kajanová részére
  12. Parkolóhely foglalási kérvénye a LIMCAR részére
  13. Engedély földterület bérlésére Ondrej Ambruš részére
  14. Informatív jelentés a benyújtott és elkészített projektekről
  15. Informatív jelentés – pert megelőző felhívás teljesítéséről
 13. Vita
 14. Zárszó

Mgr. Peter Závodský
Ógyalla polgármestere


Zverejnené dňa: 18. April 2019, 11:03 hod. | Web@Social Media Administrator