Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú doporučenú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove, na správnom oddelení:
Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky [194kB, .PDF]


Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 20. júla 2016


Zverejnené dňa: 20. July 2016, 10:45 hod. | Web@Social Media Administrator