Hurbanovo v čase koronakrízy

Hurbanovo v čase koronakrízy_565px

Koronavírus a s ním spojená celosvetová pandémia mnohých na dlhší čas rozdelila. V Hurbanove sa na viacerých úsekoch snažíme zabrániť šíreniu ochorenia a zabezpečiť v maximálne možnej miere všetky opatrenia.

Žiaci hlavne z marginalizovanej komunity, ktorí sa nedostali k online vyučovaniu prostredníctvom informačno – komunikačných technológií, nezostali bez zabezpečenia kontaktu so školou a školskými informáciami. Učitelia im zabezpečili vytlačené materiály, pracovné listy, pripravili farbičky, ceruzky, fixky a prostredníctvom členov miestnej občianskej poriadkovej služby a terénnych pracovníkov doručovali zadania a po týždni aj zbierali vypracované úlohy.

Heineken Slovensko a.s. opäť zabezpečilo pre mesto Hurbanovo 400ks rukavíc, 800 ks ochranných rúšok, dezinfekciu na podlahy a ruky, ako aj nealkoholické nápoje. Väčšinu sme rozdali našim seniorom v ZPS Smaragd, technicko – hospodárskym zamestnancom, ktorí prevádzali dezinfekciu verejných priestorov, lavičiek, autobusových zastávok, polikliniky ako aj terénnym pracovníkom a pracovníkom miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí sú dennodenne v teréne, navštevujú marginalizovanú časť obyvateľov a pracujú s bezdomovcami.

Pre našich seniorov, imobilných obyvateľov mesto zabezpečilo obedy, ktoré sa vynášajú v jednorázových obaloch priamo do domácností. Popri obedoch seniori obdržali aj rúška zhotovené dobrovoľníkmi z radov učiteliek, vychovávateliek a žien, ktoré boli počas korona krízy odkázané na prácu z domu a vo svojom voľnom čase šili rúška.

V ZPS Smaragd máme 77 klientov, kde sa uskutočňuje v týchto dňoch testovanie pomocou PCR testov. Okrem personálu sa uskutoční aj testovanie klientov. Výsledky testovania sú už známe, všetci zamestnanci aj klienti sú negatívni.

Členovia miestneho spolku červeného kríža takisto roznášali po celom Hurbanove množstvo ušitých rúšok, so seniormi prehovorili pár slov, zistili či sú v poriadku, či nepotrebujú ďalšiu pomoc. Na roznášku rúšok, obedov seniorom, domácich zadaní žiakom sa používalo bezplatne požičané auto Dacia z bratislavskej firmy.

Vďaka tomu, že sa väčšina obyvateľov mesta správa ohľaduplne a dodržiava predpisy sa nám darí pandémiu udržať ďaleko od hraníc mesta. Vďaka patrí všetkým tým, ktorí pomáhajú, správajú sa ohľaduplne a zodpovedne.

Fotogaléria


CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 15. máj 2020, 11:31 hod. | Web@Social Media Administrator