Hurbanovské sídlo vedy nám slúži už 150 rokov

773x263 hurbanovske sidlo vedy

Prvotriedne vybavené nové observatórium s charakteristickou 22 m vysokou vežou (obr. 2) dostalo v rámci monarchie oficiálny prívlastok „ústredné“. Bolo teda najvýznamnejšie v celom Uhorsku, ale zároveň aj jedným z najvýznamnejších a najmodernejších v celej Európe.


Meteorologická stanica sa medzičasom stala profesionálnym pracoviskom so stálymi zamestnancami a postupne sa tu dokonca začali vykonávať aj rôzne experimenty, súvisiace s meraniami a pozorovaniami, takže observatórium sa súčasne stalo akýmsi meteorologickým „laboratóriom“. Od roku 1900 až dodnes je meteorologické stanovište na nezmenenom mieste, čím sa miestne záznamy radia medzi najkvalitnejšie a najreprezentatívnejšie na území dnešného Slovenska.

Prečítajte si článok o hurbanovskej histórii a vede, ktorá sa v Hurbanove stále rozvíja: http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1122


Zdroj: SHMÚ


Zverejnené dňa: 3. máj 2021, 14:56 hod. | Web@Social Media Administrator