I. Valné zhromaždenie | Degustácia vín trocha ináč

773x263 vinari

Občianske združenie vinárov a vinohradníkov Hurbanovo organizovalo 10. júla svoje I. valné zhromaždenie. Kvôli opatreniam ohľadom šírenia koronavírusu sa ani v tomto roku donedávna nemohli realizovať žiadne podujatia.


Vďaka tomu, že náš okres sa dostal do tzv. zeleného pásma, rozhodli vinári, že uskutočnia svoje prvé valné zhromaždenie. Predseda združenia PaedDr. Ladislav Valach otvoril rokovanie, predniesol správu o činnosti ako aj plán na nasledujúce obdobie. Vinári v tomto roku nedočkavo čakajú na zber úrody, ktorá sa ukazuje ako vynikajúca. Všetko ale závisí od počasia. Naplánované sú aj väčšie aktivity, ako napr. účasť na súťaži vo varení guláša na Konkolyi, tradičné podujatie Aba leve, účasť na vianočných trhoch ako aj predstavenie mladých vín, na ktoré vinári dostali finančnú podporu z NSK. Na dnešnom valnom zhromaždení členovia dostali aj svoje nové preukazy. Ako by to bolo stretnutie vinárov bez vína. Aj tento rok sa prítomní dohodli, že spravia súkromnú degustáciu vín. Do súťaže bolo nominovaným 27 vzoriek vín z hurbanovského regiónu. Odbornou porotou sa stali všetci prítomní vinári. Hodnotila sa farba, chuť, vôňa a celkový dojem. Maximálny počet získaných bodov za vzorku bolo 40. Počas degustácie svoje odborné rady a skúsenosti prezentoval Adam Fabián, ale vinári nadhodili aj tému o úrode, o chorobách a spôsobe ochrany. Na záver nechýbal ani výborný guláš. Po spočítaní všetkých udelených bodov sa šampiónom stal Alibernet 2019 od vinára Jozefa Ruška s celkovým počtom 540 získaných bodov. V kategórii biele vína bolo poradie nasledovné: 1.miesto s počtom bodov 522 získal Cserszegi fűszeres 2020 Attilu Darásza, 2.miesto získal Chardonnay 2020 od Pavla Zelenáka s počtom získaných bodov 519 a 3.miesto získala Pálava 2020 od vinára PaedDr. Ota Tótha s počtom získaných bodov 518.

V kategórii červené vína 1. miesto získal spomínaný Alibernet. Na 2. mieste sa umiestnil Merlot 2020 od Patrika Zachara s počtom 517 bodov a na 3. mieste sa umiestnila Frankovka modrá 2020 od pestovateľa Pavla Zelenáka s počtom 510 bodov.

Prajeme vinárom úrodný rok, aby žiadne prírodné ani iné živly nezničili úrodu a výsledok ich práce nech korunuje kvalitné a chutné víno nielen v sudoch ale aj na stoloch nás všetkých.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 13. júl 2021, 11:13 hod. | Web@Social Media Administrator