Informácia o poskytovaní dotácie na stravu od septembra 2021

773x263 dotacia_na_stravu

Novela zákona č. 544/2010 Z. z., o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (,,zákon o dotáciách“) upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena termínu, výšky aj podmienok v poskytovaní dotácie na stravu.


Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o poskytovaní dotácie na stravu od septembra 2021[89kB, .PDF]

Čestné vyhlásenie – daňový bonus[17kB, .DOCX]

Formulár na posúdenie príjmu[268kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. júl 2021, 10:18 hod. | Web@Social Media Administrator