Informácia o postupe prác na Dome kultúry Hurbanovo

773x263_informacia_o_postupe_prac_na_dome_kultury_hurbanovo

V krátkom sumáre vám prinášame informáciu o postupe prác na Dome kultúry v Hurbanove. Výmena otvorových konštrukcií začala demontážou okien na poschodí 24. apríla 2022.


Následne práce pokračovali murovaním otvorov a osadili sa nové plastové okná. Práce pokračovali demontážou otvorových výplní na veľkej sále. Momentálne prebieha murovanie otvorov na veľkej sále. Realizuje sa aj montáž okenných výplní na veľkej sále. Prebieha aj úprava špaliet okolo okien a ich maľovanie. V poslednej etape sa už začalo s demontážou vnútorných vstupných vchodových dverí, kde následne budú umiestnené nové vchodové dvere. Súčasťou rekonštrukčných prác je aj zhotovenie vonkajšej omietky na južnej strane budovy a maľovka dvoch miestností. Kompletizácia stavby a odovzdanie staveniska je naplánované na začiatok júla 2022. Potom začnú upratovacie práce, umiestnenie nábytku a odovzdanie Domu kultúry do užívania.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 2. jún 2022, 14:49 hod. | Web@Social Media Administrator