Informácia pre obyvateľov mesta Hurbanovo k plánovanej oprave vozovky

773x263_oprava_cesty


Informujeme obyvateľov mesta Hurbanovo, že v termíne od 27.04.2022 do 22.06.2022 budú prebiehať práce veľkoplošnej opravy cesty I/64 (cca v úseku od Daňového úradu na Komárňanskej ul. po koniec Novozámockej ul. resp. po koniec Hurbanova časť Bohatá).

Prosíme obyvateľov, aby počas vykonávania opravy vozovky boli trpezliví, sledovali a dodržiavali dočasné dopravné značenie a zvýšili tak svoju bezpečnosť v cestnej premávke.

Za pochopenie ďakujeme.


Zverejnené dňa: 17. marec 2022, 21:35 hod. | Web@Social Media Administrator