Informácia pre verejnosť | Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.


Celé znenie:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia pre verejnosť – Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach [80kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. jún 2022, 14:54 hod. | Web@Social Media Administrator