Informácie pre obete trestných činov v Nitrianskom kraji

773x263 informačné kancelárie pre obete trestných činov

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme požiadať o distribúciu informácie obyvateľom vašej obce o existencii a dostupnosti informačných kancelárii pre obete trestných činov

Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Mapa:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 24. marec 2021, 9:08 hod. | Web@Social Media Administrator