Informácie z MPSVR pre verejnosť a poskytovateľov sociálnych služieb

V súvislosti s epidémiou koronavírusu bude pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. k dispozícii telefonická linka s bratislavskou predvoľbou 02/2046 1100.

Pre mailovú komunikáciu s konkrétne naformulovanými otázkami je možno využiť nasledovné adresy:

covid19@praca.gov.sk

alebo

covid19@employment.gov.sk


Zverejnené dňa: 19. marec 2020, 14:05 hod. | Web@Social Media Administrator