Integrované povolenie č. 8534-32130/2022/Mel/720060103/Z8-SP zo dňa 20.09.2022 pre prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s.“

Mesto Hurbanovo na základe zaslania žiadosti obci o zverejnenie právoplatného rozhodnutia Z8-SP v nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Integrované povolenie č. 8534-32130/2022/Mel/720060103/Z8-SP zo dňa 20.09.2022 pre prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s.“ prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 541 991, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2022.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Integrované povolenie č. 8534-32130/2022/Mel/720060103/Z8-SP zo dňa 20.09.2022 pre prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s.“ [530kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. október 2022, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator