Integrované povolenie – „Čistiareň odpadových vôd“, Heineken Slovensko, a.s.

Mesto Hurbanovo zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hurbanovo v zmysle §25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, právoplatné rozhodnutie: Integrované povolenie č. 2351-37583/2018/Tit/371750216 zo dňa 09.11.2018 pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“, prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391.

Rozhodnutie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Integrované povolenie – „Čistiareň odpadových vôd“, Heineken Slovensko, a.s. [816kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. december 2018, 14:31 hod. | Web@Social Media Administrator