Integrované povolenie č. 5624-22881/2018/Tit/371750216/Z1 zo dňa 21.06.2019 pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“

Mesto Hurbanovo, Mesto Hurbanovo zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hurbanovo v zmysle §25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právoplatné Rozhodnutie pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“: Integrované povolenie č. 5624-22881/2018/Tit/371750216/Z1 zo dňa 21.06.2019 v nasledovnom znení:

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Integrované povolenie č. 5624-22881/2018/Tit/371750216/Z1 zo dňa 21.06.2019 pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“ [535kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. júl 2019, 11:19 hod. | Web@Social Media Administrator