Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek I. polrok 2017