Kladenie vencov pri príležitosti 77. výročia SNP

773x263 snp

77. výročie Slovenského národného povstania Mesto Hurbanovo oslávilo tradične pri pamätníku padlým v II. svetovej vojne na Námestí Konkolyho Thege v nedeľu 29. augusta.


Predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia mestských organizácií a inštitúcií, predstavitelia politických strán a obyvatelia mesta si spoločne uctili pamiatku padlých bojovníkov a hrdinov Slovenského národného povstania. Po úvodnej štátnej hymne SR a kladení vencov sa prítomným prihovoril primátor mesta Hurbanovo, Mgr. Peter Závodský, a Pavol Tausk, predstaviteľ SPFB z Komárna.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 3. september 2021, 14:54 hod. | Web@Social Media Administrator