Kombi bike

773x263 kombi bike

Informujeme obyvateľov,

že pri autobusovej zastávke Observatórium sa vybudovala dokovacia stanica pre bicykle z projektu KOMBIbike. Momentálne sú tu umiestnené 7 jednoduché a 3 elektrobicykle, ktoré sú v testovacej fáze. O otvorení a umožnení prístupu k bicyklom vás budeme informovať ihneď po dodaní všetkých potrebných pokynov a informácií od realizátora projektu. Predpokladané spustenie projektu je naplánované na 17. mája 2021.


Zverejnené dňa: 30. apríl 2021, 14:14 hod. | Web@Social Media Administrator