Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť | Projekt KOMBI pre Európske zoskupenie Pons Danubii

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 371/2021-MZ, oznamuje svoj Zámer prenajať nehnuteľnosť. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Zámer:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Projekt KOMBI pre Európske zoskupenie Pons Danubii [72kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. február 2021, 0:01 hod. | Web@Social Media Administrator